Dutch English French German Italian Norwegian Portuguese Russian Spanish

Archeologische vondsten

Op deze pagina vind je een aantal archeologische vondsten. Hoorns die door archeologen zijn opgegraven, gedateerd, geprepareerd, op tekening gezet en door mij op ware grootte nagemaakt. Het zijn dus replica's of reconstructies. Daar waar mogelijk zijn de gemaakte schetsen toegevoegd. Geprobeerd is de functie van de hoorns weer te geven al blijft dit natuurlijk altijd discutabel.

 

Al deze vondsten betreffen vrij kleine hoorns. Dit kon ook moeilijk anders want men beschikte niet over het gereedschap dat wij nu gebruiken, bijvoorbeeld een lintzaag. De hoorns werden voordat ze werden uitgehold gesplitst op een in de grond bevestigde scherpe steen of bijl. Ook hebben deze vondsten meestal geen mondstuk zoals bij de midwinterhoorn. 

Replica van de midwinterhoorn 13e eeuw

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter