Dutch English French German Italian Norwegian Portuguese Russian Spanish

Het Geluid

De hoorn moet naar onze smaak een wat mystieke klank hebben. Rond van toon, maar niet helemaal zuiver. Als je op afstand een hoorn hoort geeft hij een wat geheimzinnig geluid. Dit wordt bereikt door een ruwe binnenkant. (Niet schuren). Een mooie ronde toon wordt verkregen door een wat dikkere gladde wand. Natuurlijk heeft ook het mondstuk invloed op de toon. Maak je de boring van het mondstuk te klein dan komt er een benauwd geluid uit de hoorn. Bovendien is het dan moeilijk de lage grondtoon te produceren. Dit is de laagste toon. Maak je de boring te groot dan wordt het moeilijk de hogere harmonischen te produceren. De combinatie hoorn en mondstukboring moet steeds weer uitgeprobeerd worden. Mondstuk en hoorn horen dan ook bij elkaar. Een geoefend blazer haalt zeker vijf tot zeven tonen uit de hoorn. Dit zijn de z.g. natuurtonen of alliquitonen. De toonsoort wordt bepaald door de lengte, grondtoon. Dit is de laagst blaasbare toon die uit de hoorn te halen is.De riedel’ of ‘roep’ die je uit een hoorn haalt is meestal gebaseerd op het ‘trapjes’ blazen. Van laag naar hoog en terug. Sommigen vinden het mooi om te ‘jodelen’. Dit wil zeggen dat je tonen laat golven. Bijvoorbeeld van laag naar hoog en dan steeds weer één toon terug. Voor de omgeving van Oldendiever is inmiddels de ‘Oldendieverse-roep’ gemaakt. (Zie daar.) Ieder dorp of boerschap maakt zijn eigen roep. De roep eindigt altijd op dezelfde wijze zodat de collega blazer weet dat de riedel eindigt en hij / zij over kan nemen. Het is immers ‘niet toegestaan’ en het is ook geen gehoor om gelijktijdig op meerdere hoorns te blazen. Dit laatste kan alleen bij het zogenoemde heidens kabaal. Het geluid dat de Germanen produceerden om de kwade geesten te verjagen. De beste manier om waar te nemen hoe het geluid van de midwinterhoorn op een winteravond klinkt is in Oldendiever of omgeving zelf te komen luisteren. En dan vooral op redelijke afstand blijven. Waar het ook prachtig klinkt is in de St. Pancratiuskerk in Diever. Deze 1000 jaar oude kerk op de Brink is gebouwd op een Germaanse offerplaats. Daarnaast heeft de kerk (leeg) een nagalm van ruim 4,5 seconde. Monumentale klanken gaan dan door de kerk. De harmonischen vloeien prachtig in elkaar over. De vergelijking met de bazuinen uit psalm 150 is ontegenzeglijk. Alles resoneert! Ten noorden van Diever ligt ‘De Heezenes’. In het bos daarachter zijn nog grafheuvels. Als je blaast terwijl je op een dergelijk heuvel staat hoor je kathedrale klanken.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter