Dutch English French German Italian Norwegian Portuguese Russian Spanish

Papiermakershoorn

Het oude ambachtelijke papierscheppen werd vroeger, vooral op de Veluwezoom,  gecombineerd met het boerenbedrijf. Als de papiermaker met zijn schepraam 148 vellen had geschept en tussen lappen vilt afgekoetst, moest deze zestig centimeter hoge stapel onder de pers worden geschoven om zo een belangrijk deel van het in de vellen aanwezige water er uit te persen.

Voor het ronddraaien van de zware spilpers was veel mankracht nodig. Hiertoe werden her en der allerlei mensen , die ergens op de boerderij of zelfs op het veld aan het werk waren, bijeengeroepen. Dit bijeenroepen deed de papierschepper door op de ’Hoorne’ te blazen.
De oude papiermakershoorn was een runderhoorn en dus een typisch communicatiemiddel van de personeelsleden van de papiermolen onderling.

 

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter