Dutch English French German Italian Norwegian Portuguese Russian Spanish

Religieuze Hoorns

In alle wereldgodsdiensten is het gebruik van hoorns bekend. In de Bijbel  bijvoorbeeld komen we deze instrumenten in ruim 100 teksten tegen. In psalmen en gezangen wordt er over gezongen.
In de Koran  vinden we zo’n 80 soera’s waar gesproken wordt over bazuinen.
Niet alleen in de Koran wordt de ‘dag des oordeels’  aangekondigd. Dit zal plaats vinden aan het ‘einde der tijden’. Allah, God spreekt dan zijn oordeel uit over de mensen en al naar gelang Zijn bevindingen over de levenswijze gaat men naar de hemel, het nieuwe Jeruzalem of de hel waar men eeuwig zal branden in het vagevuur.
De Bijbel, het Nieuwe testament, heeft het dan ook over de wederkomst van Christus en de Joden verwachten de Messias. Het blazen op hoorns symboliseert de aanwezigheid van Jahweh, God. In het Germaanse geloof draaide men dit eigenlijk om. De hoorns, of het massale geluid, dat we nu een heidenskabaal noemen, verjaagt de geesten van de gestorven voorouders. Kortom het kwade wordt weggeblazen dus blijft het goede over.

Thumbnail image

Ook in het Boeddhisme blaast men op hoornachtige instrumenten als trompetten, schelpen, hoboachtige instrumenten als de Rgya- Glin en zelfs op mensenbeenderen. Hindoepriesters blazen in hun tempels ook op schelpenhoorns. Vaak wordt hier geblazen bij rituelen en meditatie.
In het Tibetaans Dodenboek worden de klankkleuren van de instrumenten gelijk gesteld met de innerlijke klanken van de yoga, die een ver ingewijde Lama tijdens een meditatie kan horen.
Deze kunnen ook symbolisch zijn: bv. Bazuinen zijn de stem van agressieve goden
en de hobo’s de stem van vredelievende goden

Dit alles geeft aan dat hoornachtige blaasinstrumenten zeer oud kunnen zijn. Ze zijn dan ook vaak gemaakt van dat wat de natuur ons biedt. Op deze pagina worden een aantal religieuze hoorns nader belicht.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter